ขั้นตอนการปลูกแก่นตะวัน

 

 

      ขั้นตอนการปลูก

    แก่นตะวันเป็นพืชที่ปลูกง่าย ชอบดินร่วนปนทรายระบายน้ำดี เพราะจะลงหัวได้ง่าย หากมีน้ำขังแฉะจะทำให้เกิดโรคโคนเน่า รากเน่า การปลูกสามารถปลูกได้ทุกฤดูโดยเฉพาะในฤดูฝน ในพื้นที่ไร่เหมือนกับพืชไร่ทั่วไป การปลูกในฤดูแล้งต้องมีระบบน้ำ ให้ดีควรทำการยกร่องระยะห่าง 80x50 เซนติเมตร เพื่อไม่ให้น้ำขังการแตกของหัวมากกว่า การเก็บเกี่ยวก็ง่าย หรือขึ้นอยู่กับดินที่เราจะทำการปลูก ถ้าเป็นดินร่วนปนทรายหรือทรายมากกว่า ก็ไม่จำเป็นจะต้องยกร่องเพราะจะทำให้ร่องนั้นล้ม แล้วโคนจะโผล่ ทำให้ไม่ได้ผลผลิต สามารถปลูกลงแปลงได้เลย แต่ต้องทำการปรับพื้นดินให้เรียบน้ำไม่ขังเมื่อมีฝนตกหรือให้มีการระบายของน้ำได้ดี หน้าฝนควรปลูกระยะห่างสักหน่อยประมาณ 80x60 เซนติเมตร

 

 

 

 

 

      

     ขั้นตอนการเตรียมดิน

     1.เริ่มจากการไถครั้ง แรกและทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน เพื่อที่ตากดินเพื่อให้แบททีเรียที่อยู่ในดินซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรครากเน่าตายไปก่อน
     2.ไถครั้งที่ 2 ซ้ำอีกครั้ง เพื่อพรวนดินให้ละเอียดคราดเพื่อปรับให้ดินเรียบแล้วลงต้นกล้า หรือ
     3.ไถครั้งที่ 3 เพื่อชักร่องลงต้นกล้าที่แปลง

         

       

     ขั้นตอนการเพาะต้นกล้า

     1.นำหัวพันธุ์ที่เตรียมไว้ไปบ่มในความเย็นที่อุณหภูมิ 5 องศา เป็นเวลา 20 วันหรือมากกว่านั้นประมาณ 60-90 วันเพื่อเร่งตาพันธุ์

     2.จากนั้นนำหัวพันธุ์ที่บ่มแล้ว มาตัดแบ่งเป็นชิ้น โดย 1 ชิ้นให้มี 3 ตา ขึ้นไป

     3.ก่อนเพาะควรแช่ยากันเชื้อราประมาณ 20 นาที พักให้แห้ง หรือคลุกกับยากันเชื้อราทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมง

     4.เตรียมแกลบดำผสมดินถุงในอัตรา 5:1 ผสมให้เข้ากัน 

     5.ใช้ถาดเพาะขนาด 60 หลุม นำแกลบดินที่เตรียมไว้เทลงในถาดเพาะให้พอดีหลุม          

     6.นำชิ้นพันธุ์ที่เตรียมไว้ ฝังลงในหลุมถาดเพาะให้ท่วมหัวพันธุ์

     7.รดน้ำเช้า-เย็น

     8.รอจนต้นกล้าอ่อนโตโดยให้มีขนาดความสูงของต้นประมาณ 5-10 ซม.แล้วจึงนำไปลงแปลง 

              

            

     ขั้นตอนการปลูกลงแปลง

     1.วัดระยะห่างระหว่างต้น 50 ซม.ส่วนระยะห่างระหว่างแถวแนะนำประมาณ 80 ซม.เพื่อสะดวกในการถากไดหญ้า

     2.ขุดหลุมขนาด 10x15 ซม.ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ คลุกดินรองก้นหลุม นำต้นกล้าที่ได้ขนาดลงปลูก

     3.รดน้ำเช้า-เย็น ทุกวันพอสมควร ไม่ให้น้ำท่วมขังจนเกินไป

 

                   

 

      ระยะการใส่ปุ๋ย

    หลังจากปลูกลงแปลงประมาณ 30 วัน ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพอีกครั้ง ส่วนปริมาณการใส่ก็ขึ้นอยู่กับข้อบ่งใช้ของปุ๋ยแต่ละยี่ห้อ ในการใส่ปุ๋ยควรดูว่าต้นแก่นตะวันเรามีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ใหน ถ้าต้นแก่นตะวันมีความงามสมบูรณ์อยู่แล้วในเดือนที่ 2 ก่อนออกดอกก็ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยอีก แต่ถ้าลำต้นไม่งามก็ควรใส่ปุ๋ยเพิ่มอีกครั้ง อย่ามากจนเกินไป เพราะจะทำให้แก่นตะวันมีแต่ใบและดอกไม่ให้หัว

 

     ระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิต

   เนื่องจากแก่นตะวันเป็นพืชอายุสั้นประมาณ 4 เดือน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้ในช่วงอายุ 60 วัน แก่นตะวันจะเริ่มออกดอกและสะสมสารที่มีประโยชน์ต่างๆไว้ในลำต้นและใบ จนอายุประมาณ 120 วัน ดอกจะร่วง ต้นจะเริ่มแห้งเหี่ยวจากยอดประมาณ 50 % ของต้น  ก็ให้เริ่มเก็บผลผลิตได้เลย  โดยใช้วิธีขุดถอนต้น

 

รูปภาพสวยๆจากไร่สัมฤทธิ์แก่นตะวันครับ..

     

    

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 32,928